Sự kiện của chúng tôi

GIỮ LẠI NHỮNG Ý TƯỞNG MỚI NHẤT, SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TƯ TƯỞNG LÃNH ĐẠO TẠI CÁC SỰ KIỆN LỚP THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TÔI.

banner

Giải pháp kĩ thuật

Kiến thức chuyên sâu về miền Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) - cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai và bảo trì.

Chuyên thực hiện, nâng cấp, triển khai và tư vấn các giải pháp kinh doanh doanh nghiệp trên toàn doanh nghiệp.

 • Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
 • Cloud CRM và Mua sắm điện tử
 • Hợp nhất tài chính, lập kế hoạch và ngân sách
 • Tối ưu hóa chuỗi cung ứng
 • Giải pháp mã vạch
 • Tự động hóa quy trình robot (RPA)
 • Gia công quy trình kinh doanh tài chính
banner

Giải pháp kĩ thuật

Kiến thức chuyên sâu về miền Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) - cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai và bảo trì.

Chuyên thực hiện, nâng cấp, triển khai và tư vấn các giải pháp kinh doanh doanh nghiệp trên toàn doanh nghiệp.

 • Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
 • Cloud CRM và Mua sắm điện tử
 • Hợp nhất tài chính, lập kế hoạch và ngân sách
 • Tối ưu hóa chuỗi cung ứng
 • Giải pháp mã vạch
 • Tự động hóa quy trình robot (RPA)
 • Gia công quy trình kinh doanh tài chính